Hãy liên lạc

Tin Tức

Trang chủ >  Tin Tức

Tất cả tin tức

Cuộc họp khởi động Lễ hội mua sắm của nhóm Kimlead

16 Tháng Chín
2023

5

Trong cuộc họp ra mắt Lễ hội mua sắm đội ngũ Kimlead, ông Wang cho biết: Chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp, không chỉ là đối tác, tôi nghĩ chúng ta là một gia đình, tôi nghĩ Kimlead vì mỗi bạn xuất sắc và trở nên xuất sắc hơn, tháng 9 để khơi dậy sự nhiệt tình của bạn đối với hiệu suất của bạn, vì sự phát triển chung của chúng ta.

Nào!


Trước

Không áp dụng

Tất cả Sau

Hiệp hội Y khoa tỉnh đến thăm và hướng dẫn